నన్ను గెలిపించండి – బార్కాస్ ను అభివృద్ధి చేస్తా | బీజేపీ అభ్యర్థి విజయలక్ష్మి