మా ఆవిడ – మంగళసూత్రం by శిరీష వారణాసి

ఈమాట ఇంటర్నెట్ తెలుగు పత్రికలో ప్రచురితమైన కధ, మా ఆవిడ – మంగళసూత్రం. రచన బులుసు సుబ్రహ్మణ్యం గారు. చక్కటి ఉచ్చారణతో శిరీష వారణాసి గారు చదివారు. విని ఆనందించండి.

మైండ్ మీడియా శ్రోతలకు మాత్రమే ప్రత్యేకం.

Here is the link to the story from eemaata.com