ధన్వంతరి జయంతి విశిష్టత – Taraalu antaralu By RJ Girija – 31st Oct 2019

ధన్వంతరి జయంతి విశిష్టత – Taraalu antaralu By RJ Girija – 31st Oct 2019

భాగవతంలో క్షీరసాగర మధనం సమయంలో అమృత కలశాన్ని చేబట్టుకొని అవతరించిన శ్రీమహావిష్ణువు అవతారం.
బ్రహ్మవైవర్త పురాణం ప్రకారం భాస్కరుని (సూర్యభగవానుని) వద్ద ఆయుర్వేదం నేర్చుకొన్న ధన్వంతరి. ఇతడు సూర్యుని 16 మంది శిష్యులలో ఒకడు

Download iOS App

Download Android app