చిదంబర రహస్యం బయట పడుతుందా– 30th Aug 2019 Samakaaleena Vishleshana by Ramana Muppalla

చిదంబర రహస్యం బయట పడుతుందా– 30th Aug 2019 Samakaaleena Vishleshana by Ramana Muppalla

అరుణ్ జైట్లీ చనిపోయేముందు పార్టీకి చేసిన పనులు ఏంటి, అరుణ్ జైట్లీ స్థానాన్ని భర్తీ చేయగల నాయకులు ఎవరు, నరేంద్ర మోడీ పర్యటన వల్ల దేశానికి జరిగిన ప్రయోజనాలు ఏంటి, అన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం

Download iOS App

Download Android app