గీతాసారామృతం పుస్తక రచయత నరేష్ గారితో – 05th Nov 2019 Bharathiyatha Mana Bhadhyatha by Venkat Vutukuri

గీతాసారామృతం పుస్తక రచయత నరేష్ గారితో – 05th Nov 2019 Bharathiyatha Mana Bhadhyatha by Venkat Vutukuri

గీతాసారామృతం పుస్తక రచయత నరేష్ గారితో . శ్రీమద్భాగవతం లో ఉన్నఅంశాలు – మన జీవితానికి ఎలా అన్వయించుకోవాలి.

మన భారతం గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెబుతూనే, దేశం పట్ల మనకున్న బాధ్యతను గుర్తు చేస్తారు ఊటుకూరి వెంకట్ గారు ‘ భారతీయత మన బాధ్యత’ అనే కార్యక్రమంలో ప్రతి మంగళవారం ఉదయం 9 – 10 గంటల వరకు(IST) వినండి

Download iOS App

Download Android app