Schedule (Indian Standard Time)

Schedule (Indian Standard Time)

12:00 – 1:00 AM – Techie Talk
1.00 – 1.30 AM – Paata Bangaram
1:30 – 3:00 AM – Vedika – Ananth and Arun
3:00 – 4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 – 5:00 AM – Arogya Vani – Dr. Sunderraj Perumal – Health Expert
5:00 – 6:00 AM – Ennelamma Etakaralu – RJ Ennelamma
6:00 – 7:00 AM – Namostu Ramaya – Pundit Shri Nandanacharya
7:00 AM – 8:00 AM – Bindaas Babu (Live show)
8:00 – 9:00 AM – Meeroo Nenu Oka Show – RJ Rajini (Live show )
9:00 – 9:30AM – Divya Padham – Dr. Tadepalli Patanjali
9:30 -10:30AM – Vijayam Meede – Rayapeddi Vivekananda.
10.30 – 11.00 AM – PVK tho Picchapati
11:00 AM 11:30 AM –  Soundarya lahari (Smt. Gouri Padmini)
11:30AM – 12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30 – 1:00 PM – Interviews of Celebrities
1.00 – 1.30 PM – Old songs
1:30 – 2:30 PM – Samakaaleena Vishleshana (Bhanu Prakash , Ramana Muppalla)
2:30 – 3:30 PM –  Aksharala Poodota (RJ Andra Lalita)
3:30 – 4:30 PM – Manasuna Manasai – RJ Siri
4:30 – 5:30 PM –  Manobalame Mahabalam – Dr.B.V.Satya Nagesh
5:30 – 6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30 – 7:30 PM –  Meetho Mi Haima – RJ Haima (Live)
7:30 – 8:30 PM – Sing Along – Singer, RJ Shishira (Live)
8:30 – 9:30 PM – Arogya Vani – Dr. Sunderraj Perumal (Live)
9:30 – 10:30 PM – Bharateeyata Mana Baadhyata – Venkat Vutukuri
10.30 – 12.00 AM – Old songs
12:00 – 2:00 AM – Swecchavadam –Nallamotu Chakravarty
2:00 – 3:00 AM – Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:00 – 4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 – 5:00 AM – Swaramalika – Dr. Srisatya Goutami
5:00 – 6:00 AM – Spirituality – Nagesh Bharadwaj
6:00 – 7:00 AM – Sports Junction – Praveen (Live)
7:00 AM – 8:00 AM – Bindaas Babu (Live show)
8:00 – 9:00 AM – Meeroo Nenu Oka Show – RJ Rajini (Live show )
9:00 – 10.00 AM – Bharateeyata Mana Baadhyata (Live show)
10:00 – 10:30 AM – Paata Bangaram
10.30 – 11.00 – Bamma gaari Mucchatlu – Gade Subhadra
11:00 AM 11:30 AM – Soundarya Lahari (Smt.Gouri Padmini)
11:30AM – 12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30 – 1.30 PM – Vedika
1:30 – 2:30 PM – Arogya Vani – Dr. Sunderraj perumal
2:30 – 3:30 PM – Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:30 – 4:30 PM – Annamayya Annamaata – RJ Padmini
4:30 – 5:30 PM – Aksharala Poodota -2 – Rj Girija Peesapati
5:30 – 6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30 – 7:30 PM –  Meetho Mi Haima – RJ  Haima – (Live)
7:30 – 8:30 PM – Sing Along – Singer, RJ Shishira (Live)
8:30 – 9:30 PM – Money Talks – Financial Expert ‘Money Guru’ Rajasekhar (Live)
9:30 – 11:30 PM – News and Politics (Live – Eeshwar Vishnubhotla)
11:30 PM 12:00 AM – Songs
12:00 – 1:00 AM – Aksharala Poodota – RJ Lalita
1:00 –  2:00 AM – Annamayya Annamata – RJ Padmini
2:00  –  3:00 AM –  Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:00  –  4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 –  5:00 AM – Swaramalika – Dr. Srisatya Goutami
5.00 – 6.00 AM – Kadha kadambam – Kanumuri Annapoorna
6:00 – 7:00 AM – Aadhyatmika Tarangalu – Pundit Gopikrishna
7:00 –  8:00 AM – Bindaas Babu  (RJ Shan -Live show)
8:00  –  9:00 AM – Meeroo Nenu Oka Show – RJ Rajini (Live show )
9:00  –  10:00 AM –  Anguluri Anjanidevi Novels 
10.00 – 10.30AM – Paata Bangaram
10.30 – 11.00 AM – PVK tho picchapati
11:00 AM 11:30 AM – Soundarya Lahari (Smt. Gouri Padmini)
11:30AM –  12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30  –  1:00 PM – Savyasachi
1.00 – 1.30 PM – Old songs
1:30  –  2:30 PM –  Ennelamma Etakaralu
2:30 –  3:30 PM –  Geetanjali – LVR
3:30 – 4:30 PM – Venditera Velpulu –RJ Padmini
4:30  –  5:30 PM – Naveena – RJ Ashwini
5:30  –  6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30  –  7:30 PM – Meetho Mi Haima – RJ Haima (Live show )
7:30  –  8:30 PM – Sing Along – Singer, RJ Shishira (Live show )
8:30 –  9:30 PM – Manobalame Mahabalam – Dr. B.V.Satyanagesh – Psychology Expert (Live show)
9:30 –  11:30 PM – News and Politics (Repeat – Eeshwar Vishnubhotla)
11:30 PM 12:00 AM – Songs
12:00  – 1:00 AM – Dhoom Machale – RJ Savvy
1:00  – 2:00 AM – Venditera Velpulu –RJ Padmini
2:00  –  3:00 AM – Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:00  –  4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 –  5:00 AM – Swaramalika – Dr. Srisatya Goutami
5.00 – 6.00 AM – Aksharala Poodota -2 – RJ Girija Peesapati
6:00  –  7:00 AM – Srikrishna Saturday Special – Singer Srikrishna
7:00 –  8:00 AM –  Bindaas Babu (RJ Shaan – Live show)
8:00  –  9:00 AM – Meeroo Nenu Oka Show – RJ Rajini (Live show )
9:00  –  10.00 AM – Naveena – RJ Ashwini
10:00  –  10:30 AM –   Bamma Gaari Muccharlu – RJ Gade Subhadra
10.30 – 11.00 AM – Amruta Binduvulu – RJ Rajavaram Usha
11:00 AM 11:30 AM – Soundarya Lahari (Smt.Gouri Padmini)
11:30AM –  12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30  –  1.30 –  Vedika (Anant and Anand)
1:30  –  2:30 PM –  Samakaaleena Vishleshana
2:30 –  3:30 PM –  Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:30  – 4:30 PM – Taraalu Antaraalu – Girija Peesapati
4:30 –  5:30 PM –  Kadha Kadambam – RJ Kanumuri Annapoorna
5:30  –  6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30  –  7:30 PM – Meetho Mi Haima – RJ Haima (Live show )
7:30  –  8:30 PM – Sing Along – Singer, RJ Shishira (Live show )
8:30 –  9:30 PM – Money Talks – – Financial Expert ‘Money Guru’ Rajasekhar (Live show )
9:30  – 10:30 PM – Geetanjali – LVR
10:30 PM 12:00 AM – Old Songs
12:00 – 2:00 AM –  News and Politics (Eeshwar Vishnubhotla)
2:00  –  3:00 AM – Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:00  –  4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 –  5:00 AM –  Dhoom Machale – Savvy
5.00 – 6.00 AM – Samakaaleena Vishleshana – Bhanu Gouda and Ramana Muppalla
6:00 –  7:00 AM – Techie Talk – KP, BP, VB – Latest Technology Talk (Live show )
7:00 AM – 8:00 AM –   Bindaas babu – RJ Shan (Live show)
8:00  –  9:00 AM – Meeroo Nenu Oka Show – RJ Rajini (Live show )
9:00  –  10:00 AM –  Geetanjali – LVR
10.00 – 10.30 AM – Paata Bangaram
10.30 -11.00 AM – Rajasulochanam – Duggirala Rajakishore
11:00 AM 11:30 AM – Soundarya Lahari – Smt. Gouri Padmini
11:30AM –  12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30  –  1:30 PM –  Samskruti Sourabham (Cheruku Rammohanrao)
1.30 – 2.00 PM – Savyasachi
2:00  –  2:30 PM –  Old Songs
2:30 –  3:30 PM –   Money Talks – – Financial Expert ‘Money Guru’ Rajasekhar
3:30 – 4:30 PM – Manasuna Manasai – RJ Siri
4:30 – 5:30 PM –  Vijayam Meede – Rayapeddi Vivekananda – Live show
5:30  –  6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30  –  7:30 PM – Meetho Mi Haima – RJ Haima(Live show)
7:30  –  8:30 PM – Sing Along – Singer, RJ Shishira (Live show)
8:30 – 9:30 PM – Techie Talk – KP, BP, VB – Latest Technology Talk
9:30 – 11:30 PM – Swecchavadam – Nallamotu Chakravarty (Live show)
11:30 –  12:00 AM – Songs
12:00 –  2:00 AM –  Swecchavadam – Nallamotu Chakravarty
2:00  –  3:00 AM – Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:00  –  4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 –  5:00 AM – Swaramalika – Dr. Srisatya Goutami
5.00 – 6.00 AM –  Spirituality – Nagesh Bharadwaj
6:00 – 7:00 AM –  Sri Krishna Saturday Special
7:00 -8:00 AM – Bindaas Babu (RJ Shan -Live show)
8:00  –  9:00 AM –  Morning Mantra (Live show)
9.00 – 10.30 AM – Vedika (Anant and Anand)
10:30  – 11:30 AM – Namostu Ramaya – Pundit Shri Nandanacharya
11:30AM –  12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30  –  1:30 PM – Samskruti Sourabham (Cheruku Rammohanrao)
1:30  – 2:30 PM – Taraalu Antaralu – Girija Peesapati
2:30  –  3:30 PM – Aadhyatmika Tarangalu – Pundit Gopikrishna
3:30  – 4:30 PM – Venditera Velpulu –RJ Padmini
4:30  – 5:00 PM –  Balagokulam – Special show for Kids
5.00 – 5.30 PM – Navala Lokam – Various Hosts
5:30  –  6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30  –  7:30 PM – Meetho Mi Haima – RJ Haima (Live)
7:30  –  8:30 PM –  Dhoom machale – Savvy (Live)
8:30  –  9:30 PM – Money Talks – Money Guru Rajasekhar
9:30  – 10:30 PM –  Aksharala Poodota – RJ Lalita
10:30 –  11:30 PM – Old songs
11:30 PM 12:00 AM – Divya Padham – Dr. Tadepalli patanjali
12:00  –  1:00 AM – Manobalame Mahabalam – Dr. Satya Nagesh – Psychology Expert
1:00  –  2:00 AM – Venditera Velpulu – RJ Padmini
2:00  –  3:00 AM –  Samskruti Sourabham – Cheruku Rammohanrao
3:00  –  4:00 AM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
4:00 –  5:00 AM – Priyamaina Meetho – RJ Bhargavi
5.00 – 6.00 AM –  Dhoom machale – Savvy
6:00 –  7:00 AM –  Arogyavani – Dr.Sunderraj Perumal
7:00 –  8:00 AM – Geetanjali – RJ L.Venkateshwarlu
8:00 – 9:00 AM – Morning Mantra (Live – Babu Bangaram)
9:00 –  10:30 AM – Vedika – Ananth and Arun (Live show)
10:30  – 11:30 AM – Techie Talk – KP, BP, VB – Latest Technology Talk
11:30AM –  12:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela
12:30  –  1:30 PM –  Samskruti Sourabham (Cheruku Rammohanrao)
1.00 – 1.30 PM – Savyasachi
1:30  – 2:00 PM – Old Songs
2:30  – 3:30 PM – Ennelamma Etakaralu – RJ Ennelamma
3:30  –  4:30 PM – Annamayya Annamata – RJ Padmini
4:30  – 5:00 PM – Baala Gokulam – Special show for kids
5.00 – 5.30 PM – Navala Lokam (New)
5:30  –  6:30 PM – Chitram Bhalare Vichitram – RJ Vennela (New Episode)
6:30  –  7:30 PM – Geetanjali – RJ L.Venkateshwarlu
7:30  –  8:30 PM – Interviews – Any Celebrity
8:30 –  9:30 PM – Arogya Vani – Dr. Sunderraj Perumal
9:30  – 11:30 PM – Swecchavadam –Nallamothu Chakravarty
11:30  –  12:00 AM – Songs