మా ఆవిడ – మంగళసూత్రం by శిరీష వారణాసి

Here is the link to the story from eemaata.com