Vishnu Sahasranamalu

Vishnu Sahasranamalu

ఏ మంత్రమైనా అర్ధం తెలుసుకుంటే, ఇంకా మనసుపెట్టి చదవచ్చు కదా. పావనమైన విష్ణు సహస్రనామాల అర్ధాన్ని మనకు ఈ కార్యక్రమంలో వివరిస్తారు మాడుగుల శివ గారు. గతంలో చేసిన కార్యక్రమాల ఆడియోలను వినేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.