Shows Meru Nenu Oka Show

Meru Nenu Oka Show

మాటలతో ఎవరినైనా ఉత్సాహపరుస్తూ, సరదాగా నవ్వించెయ్యడం ఒక గొప్ప కళ. మా RJ రజని ఈ కళలో దిట్ట. రోజంతా సరదాగా గడవడానికి సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకూ ప్రతి రోజూ ఉదయం 8-9 గం. వరకు (IST) ప్రసారమయ్యే ‘మీరు నేను ఒక షో’ కు కాల్ చెయ్యండి. గతంలో చేసిన కార్యక్రమాల ఆడియోలను వినేందుకు ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి.

18th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

18th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

18th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

18th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

17th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

17th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

14th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

14th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

13th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

13th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

12th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

12th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

11th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

11th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

07th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

07th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

04th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

04th Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

03rd Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

03rd Sep 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

30th Aug 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

30th Aug 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

29th Aug 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

29th Aug 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

28th Aug 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani

28th Aug 2018 Meeru Nenu Oka Show by RJ Rajani
4,828FansLike
115FollowersFollow
4,730SubscribersSubscribe