Annamayya Annamata

Annamayya Annamata

పదకవితా పితామహుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల వారు ఎన్నో గొప్ప సంకీర్తనలను తెలుగువారికి అందించారు. వాటిలోని అర్థాలు, పరమార్థాలు మనకు చాలా వరకు అర్థం కావు. అన్నమయ్య కీర్తనల అంతరార్ధాన్ని, సామాన్యులకు అర్థమయ్యే విధంగా డా.తాడేపల్లి పతంజలి గారు అందించిన వివరణలను ‘అన్నమయ్య అన్న మాట’ అన్న కార్యక్రమంలో ప్రతి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3.30-4.30 గం. వరకు మీ భావరాజు పద్మిని స్వరంలో వినండి.

Annamayya Annamata – 30th July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 30th July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 23rd July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 23rd July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 16th July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 16th July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 02nd July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 02nd July 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 25th June 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 25th June 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 04th June 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 04th June 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 28th May 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 28th May 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 21st May 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 21st May 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 14th May 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata – 14th May 2019 By Rj Padmini Download iOS App Download Android app

Annamayya Annamata – 07th May 2019 By Rj Padmini

Annamayya Annamata - 07th May 2019 By Rj Padmini